1950’s dish by Anna-Lisa Thomson “Havsflora”

Anna-Lisa Thomson for Upsala-Ekeby. 1950’s ceramic dish “Havsflora”
36×24 cm.

1,500kr