Glossy vase

Stig Lindberg for Gustavsberg, Sweden. Stoneware vase with red glossy glaze. Height 11, diam 15,5 cm.

2,500kr